Концепція кафедри

          

Розвиток кафедри відбуватиметься у відповідності до сучасної політики і стратегії держави, спрямованих на подальше удосконалення національної системи вищої освіти, адаптацію її до соціально-орієнтованої економіки, інтеграцію у європейське і світове товариство, що знайшли відображення у Програмі розвитку Полтавського університету споживчої кооперації України на 2006-2010 роки. Основними завданнями концепції є:

Кафедра "Економічної теорії" формує в студентської молоді сучасне економічне мислення. Забезпечує майбутніх фахівців знаннями, необхідних для вірного розуміння економічних явищ та процесів, що відбуваються як в межах національної економічної системи, так і на світовому рівні. Створює адекватне сприйняття студентами закономірностей розвитку сучасної економіки.