Конференції

          

VII Міжнародна науково-практична конференція «Інституційний розвиток соціально-економічних систем: Національна економіка у глобальному середовищі»

23-24 квітня 2015 року

Інформаційний лист (укр.)

Інформаційний лист (рос.)

          

V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Трансформація економічних систем: особливості інституційного розвитку сучасного ринкового господарства»

14-15 травня 2013 року

Інформаційний лист (укр.)

Інформаційний лист (рос.)

          

ІV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція
«Інституційні трансформації економічних систем»
кафедрою економічної теорії ПУЕТ

4-5 квітня 2012 року на базі Полтавського університету економіки і торгівлі була проведена ІV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Інституційні трансформації економічних систем», організаторами якої виступили: кафедра економічної теорії ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ», Бєлгородський університет кооперації, економіки і права (Росія) та Київський університет управління та підприємництва (КУУП).

Конференція працювала за наступними напрямами:

 1. Виникнення та розвиток інституцій та їх вплив на економіку країни
 2. Стратегія формування економічної безпеки держави в контексті національних інтересів
 3. Інституційні зміни та їх роль в забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки
 4. Інституційні трансформації в Україні: проблеми, наслідки, перспективи
 5. Теоретичні підходи до інституційних трансформацій в сучасних господарських системах
 6. Інституційні проблеми державного регулювання національної економіки

Участь у конференції прийняли 67 учасників із п’яти країн.

Співорганізаторами та партнерами Інтернет-конференції були:

В роботі конференції взяли участь:

Зі вступним словом та привітанням до учасників конференції звернувся завідувач кафедри економічної теорії ПУЕТ д.е.н., проф. Ніколенко С.С.

В ході проведення конференції були досягнуті позитивні моменти, зокрема:

 1. Були обговорені основні напрями інституціональної трансформації сучасних економічних систем.
 2. Сформована дискусія з актуальних проблем розвитку економічної теорії в даний час.
 3. Відбувся творчий обмін думками між аспірантами та пошукачами ВУЗів.
 4. В ході проведення конференції встановлені між кафедральні зв’язки з Бєлгородським університетом кооперації, економіки і права (Росія) та Київським університетом управління та підприємництва (КУУП).
 5. Напрацьовано досвід проведення інтернет-конференцій за допомогою ліцензованої програми Texio (Уран)  з використанням багатоконального зв’язку одночасно з декількома ВУЗами із різних країн.

ПРОПОЗИЦІЇ

На наш погляд для поширення наукових дискусій доцільно:

          

ІV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Інституційні трансформації економічних систем»

Шановні колеги!

Кафедра економічної теорії Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» запрошує Вас прийняти участь у роботі ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції: «Інституційні трансформації економічних систем»,  яка відбудеться 4-5 квітня 2012 року. Матеріали конференції будуть розміщені за адресою http://www.institio_transform@mail.ru і видані окремою збіркою, яка буде розіслана учасникам на протязі тижня після дати проведення конференції.

До участі запрошуються також науковці, аспіранти, слухачі магістратури, студенти, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, науково-дослідних і проектних організацій, банків, комерційних фірм та інших організацій,  діяльність яких  має відношення до тематики конференції.

Мета конференції – аналіз змісту сутності та змісту інституціональної трансформації економічних систем; обмін практичним і теоретичним досвідом здійснення соціального партнерства та міжсекторної взаємодії; формування навичок науково-дослідницької роботи; створення і розвиток науково-дослідницького співтовариства студентів, аспірантів, молодих викладачів і співробітників ВНЗ, наукових і громадських організацій.

СПІВОРГАНІЗАТОРИ та ПАРТНЕРИ  Інтернет-конференції:

 1. Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
 2. Бєлгородський університет кооперації, економіки і права (Росія)
 3. Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації (м.Гомель, Білорусія)
 4. Карагандинський економічний університет Казспоживспілки (м.Караганда, Казахстан)
 5. Омський економічний інститут (Росія)
 6. Самаркандський інститут сервісу і туризму (Узбекистан)

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ   Інтернет-конференції за секціями:

 1. Виникнення та розвиток інституцій та їх вплив на економіку країни
 2. Стратегія формування економічної безпеки держави в контексті національних інтересів
 3. Інституційні зміни та їх роль в забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки
 4. Інституційні трансформації в Україні: проблеми, наслідки, перспективи
 5. Теоретичні підходи до інституційних трансформацій в сучасних господарських системах
 6. Інституційні проблеми державного регулювання національної економіки

УМОВИ УЧАСТІ  у   Інтернет-конференції:

Для участі у даній Інтернет-конференції необхідно до 15 березня 2012 року відправити за нижчевказаними адресами наступні електронні документи у вигляді таких файлів (в дужках даний порядок їх назви):

 1. заявка на участь у запропонованій формі......................................(ПрізвищеІ П_Заявка№секції);
 2. текст тез, оформлений згідно з нижченаведеними вимогами....(ПрізвищеІ П_Тези№секції);
 3. електронна копія документу про перерахування коштів...........(Прізвище І П_Квитація№секції).

Дані файли необхідно прикріпити до електронного листа, який слід висилати електронною поштою на адресу:. institio_transform@mail.ru У темі листа необхідно вказати прізвище першого автора та № тематичного напряму (секції). Отримання даних документів підтверджується зворотнім електронним листом на протязі 3-х робочих днів з моменту відсилки. У випадку неотримання Вами за цей час підтвердження слід повторити спробу.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

Тези повинні містити постановку проблеми і її актуальність. Обсяг тез - 2 повні сторінки формату А5, набраних у редакторі MS Office Word 2003 у вигляді комп'ютерного файлу з розширенням *.dос  або *.rtf. Шрифт Times New Roman розміром 11. Міжрядковий інтервал - одинарний, абзац - 0,5 см. Поля по 1,5 см. Використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах повинно бути мінімальним.

Заголовок тез друкується великими літерами по центру, жирним шрифтом. Нижче, через інтервал - прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання автора, які розміщуються у правій стороні аркуша. Нижче - повна назва установи і міста курсивом; через два інтервали - текст тез. Нижче, через два інтервали – список використаних джерел. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

ФОРМА  Заявки:

ЗАЯВКА
на участь у ІV Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції: «Інституційні трансформації економічних систем»

ПІП автора (авторів)

 

Назва тез доповіді

 

Номер і назва обраної секції

 

Місце роботи, посада, вчений ступінь, наукове звання автора (авторів)

 

Контактна адреса (не забудьте вказати ПІП отримувача збірника тез!)

 

Контактний телефон

 

e-mail

 

РЕКВІЗИТИ для зарахування коштів:

Вартість участі у роботі конференції складає 90 грн. (публікація доповіді у збірнику матеріалів конференції плюс 10 гривень поштові витрати по доставці авторського примірника збірки) і перераховуються на: розрахунковий рахунок 26004060473065 ПГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 331401, код ОКПО 01597997. Отримувач платежу: ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ». Призначення платежу - за публікацію тез доповіді конф. «Інституційні трансформації економічних систем»__________________ (вказати ПІП першого автора доповіді); платіж без ПДВ. Поштовим переказом оплату не здійснювати!

УВАГА! Перевірте правильність заповнення квитанції про оплату, зверніть особливу увагу на номер розрахункового  рахунку та призначення платежу!

Контактні телефони з 900 до 1700:

Кафедра економічної теорії:     (05322) – 2-17-50
Простотіна Світлана Володимирівна       (095) 528-20-82
Шаповалов Віталій Олегович              (050) 305-23-62

Науково-організаційний відділ:
Коливушка Наталія Іванівна
(+380) 0532-563-703
Факс (+380) 0532–500-222

Дякуємо за співпрацю!

          

ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція

«Інституціональний розвиток сучасних економічних систем:
соціальне партнерство та економічна взаємодія»

Шановні колеги!

Кафедра економічної теорії Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» запрошує Вас прийняти участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції: «Інституціональний розвиток сучасних економічних систем: соціальне партнерство та економічна взаємодія»,  яка відбудеться 24-25 березня 2011 року. Матеріали конференції будуть розміщені за адресою http://www.ec_teor.uccu.org.ua і видані окремою збіркою, яка буде розіслана учасникам на протязі двох місяців після дати проведення конференції.

До участі запрошуються також науковці, аспіранти, слухачі магістратури, студенти, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, науково-дослідних і проектних організацій, банків, комерційних фірм та інших організацій,  діяльність яких  має відношення до тематики конференції.

Мета конференції – аналіз змісту сутності та змісту інституціонального розвитку сучасних економічних систем; обмін практичним і теоретичним досвідом здійснення соціального партнерства та міжсекторної взаємодії; формування навичок науково-дослідницької роботи; створення і розвиток науково-дослідницького співтовариства студентів, аспірантів, молодих викладачів і співробітників ВНЗ, наукових і громадських організацій.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ Інтернет-конференції за секціями:

 1. Інстититуціональні зміни у постсоціалістичних країнах.
 2. Інституціональне партнерство та міжсекторна взаємодія: вітчизняний та світовий досвід.
 3. Інституціональні основи національної економічної безпеки.
 4. Теоретичні та практичні аспекти сучасного розвитку національних економічних систем.

УМОВИ УЧАСТІ  у   Інтернет-конференції:

Для участі у даній Інтернет-конференції необхідно до 22 березня 2011 року відправити за нижчевказаними адресами наступні електронні документи у вигляді таких файлів:

1) заявка на участь у запропонованій формі;
2) текст тез, оформлений згідно з нижченаведеними вимогами;
3) електронна копія документу про перерахування коштів.

Інформаційний лист

Програма конференції

Контактні телефони з 900 до 1700

Кафедра економічної теорії: 

Науково-організаційний відділ:

Коливушка Наталія Іванівна (+380) 0532-563-703

Факс (+380) 0532–500-222

          

23-24 квітня 2010 року на базі Полтавського університету споживчої кооперації України відбулася Міжнародна науково-практична конференція “Національна економіка у сучасній глобальній економічній системі: механізми функціонування, динаміка, економічна безпека”, яка була проведена колективом кафедри економічної теорії.

Програма конференції передбачала роботу наступних секцій:

Кількість учасників, які подали свої тези до друку, на момент проведення конференції склала 94 осіб, з яких 31 іноземних осіб із 7-х країн. У тому числі – з Республіки Азербайджан – 5, з Республіки Узбекистан – 16 осіб, з Республіки Вірменія – 1, з Республіки Казахстан – 2, з Республіки Молдова – 1, з Республіки Білорусь – 1, з Російської Федерації – 5 учасника).

У конференці ї взяли участь представники наступних навчальних закладів та інших установ та організацій:

За результатами роботи розроблено рекомендації учасників конференції, видано збірник матеріалів (15,8 друк арк.), який розраховано на науково-педагогічних працівників, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами особливостей функціонування, динаміки національної економіки та зміцнення економічної безпеки у сучасному глобальному середовищі.

Переглянути рекомендації конференції

          

25-26 березня 2010 року на базі Полтавського університету споживчої кооперації України відбулася ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція „Трансформативні перетворення в контексті глобальних змін”, яка була проведена колективом кафедри економічної теорії.

Кількість учасників, які подали свої тези до друку, на момент проведення конференції склала 78 осіб, з яких 49 іноземних осіб із 4-х країн. У тому числі –  із Республіки Узбекистан – 24 осіб, із Республіки Білорусь - 19, із Російської Федерації - 5, із Республіки Вірменія – 1 учасник).


Вступне слово д.е.н. проф. Ніколенка С.С.

Перелік навчальних закладів та інших установ та організацій, які взяли участь у конференції

 1. Академія правових наук (м. Київ).
 2. Волинський національний інститут імені Лесі Українки (м.Луцьк).
 3. Державний інститут підготовки кадрів Мінпромполітики України (м. Київ).
 4. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.
 5. Київський економічний інститут менеджменту.
 6. Київський славістичний університет.
 7. Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій та управління.
 8. Міжрегіональна академія управління персоналом (філія, м.Луцьк).
 9. Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту НУ «Львівська політехніка» (м.Львів).
 10. Полтавський університет споживчої кооперації України.
 11. Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника (м.Івано-Франківськ).
 12. Українська медична стоматологічна академія (м. Полтава),
 13. Черкаський державний технологічний університет.
 14. Самаркандский институт экономики и сервиса (Узбекистан).
 15.  Банковско-финансовая академия (г. Ташкент, Узбекистан).
 16. Олий Мажлис(нижняя палата) (г. Ташкент, Узбекистан).
 17. Учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» (г. Гомель,  Беларусь).
 18. Поволжский кооперативный институт (филиал) АНО ВПО Центросоюза РФ «Российский университет кооперации» (Саратовская область, г.Энгельс, Россия).
 19. Армянский государственный экономический университет (г.Ереван, Армения).


Доповідає Шиндер О.В.

Програма конференції передбачала роботу 4-х секцій: 

 1. Інституційні зміни функціонування сучасних суспільно-економічних систем. 
 2. Стратегії трансформації національної фінансово-кредитної системи. 
 3. Трансформація системи державного управління в умовах глобалізації. 
 4. Сучасні трансформаційні зміни світової економіки


Доповідає Веремей С.А.

Партнерами у проведенні відеозв’язку виступили:

1) Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Кафедра комп'ютерної обробки фінансово-економічної інформації, кафедра економічної теорії) (відеозв’язок відбувся 25 березня, було заслухано по 3 виступи з обох сторін);

2) Учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» (м. Гомель) (відеозв’язок відбувся 25 березня, було заслухано по 1 виступу з обох сторін).


Доповідає к.е.н. доц. Похилюк В.В.

За результатами проведення конференції протягом місяця буде виданий і розісланий збірник тез.

Збірник тез конференції