Музей історії університету

          

У Полтавському університеті економіки і торгівлі створено Музей історії університету. Музей почав діяти у травні 2004 р. Щорічно музей відвідують близько двох тисяч студентів, учнів шкіл, абітурієнтів, гостей університету.

Завідувач музею – Аліман Мирослав Васильович, кандидат економічних наук, доцент кафедри грошового обігу і кредиту ПУЕТ, почесний професор університету.

Понад 30 років його трудової діяльності пов’язано з університетом, в якому М. В. Аліман працює з 1982 року. З перших днів роботи збирав експонати для майбутнього музею історії університету, а в 60-ті роки надавав допомогу Полтавському кооперативному технікуму у створенні музею історії споживчої кооперації Полтавщини.

Експозиція Музею історії університету включає близько 20 розділів, в яких представлена інформація про споживчу кооперацію України та формування кооперативної освіти в країні, про створення кооперативного інституту в Полтаві у 60-ті роки, внесок лідерів кооперативного руху України того часу у створення інституту – голів правління Укоопспілки Сая М.П. і Колесника Ф.Д., ректора Львівського торгово-економічного інституту (ЛТЕІ) професора Сіденка С.Г., голови правління Полтавської облспоживспілки Клименка М.У.

В музеї відображено етапи становлення вищого кооперативного навчального закладу в Полтаві: від навчально-консультативного пункту до створення факультету і філіалу ЛТЕІ, а згодом – самостійного інституту та перетворення його в університет. Експозиції музею вміщують матеріали про розвиток матеріально-технічної бази, формування кадрового складу, бібліотечного комплексу та редакційно-видавничого відділу (РВВ), як важливих складових навчального закладу. Чимала увага приділена зв’язкам університету з іншими навчальними закладами та з виробництвом, висвітлюються міжнародні зв’язки університету з навчальними закладами США, Німеччини, Росії та інших країн.

В музеї оформлено стенд, присвячений ветеранам Великої Вітчизняної війни і праці, представлено перші спеціальні випуски газети «Університетський вісник». Постійно оновлюється інформація про випускників університету, зберігаються сувеніри, подарунки та вітальні листи, що були вручені навчальному закладу з нагоди 25-ї і 30-ї річниць з дня його заснування.


(На фото – завідувач музею Аліман М.В. зі студентами ПУЕТ)

Експозиції музею

Споживча кооперація України та формування кооперативної освіти країни

Розміщено інформацію про зародження споживчої кооперації, фотографії видатних діячів кооперативного руху Роберта Оуена і Вільяма Кінга та біографічні довідки про них; повідомлення про засновників перших споживчих кооперативів в Україні Миколу Балліна, Миколу Зібера, Василя Нагірного і про організатора перших українських кооперативів у діаспорі (Канада) Василя Топольницького. На стенді є коротка хронологія української споживчої кооперації. В експозиції розділу представлено літературу з історії споживчої кооперації.

Також в експозиції представлено коротку хронологію історії заснування кооперативних закладів освіти в Україні та інформацію про видання перших книг про кооперацію і періодичну кооперативну пресу. Серед експонатів – книги, проспекти і буклети про заклади освіти споживчої кооперації України, Росії та інших країн. Повідомляється, що перший кооперативний інститут в Україні почав діяти у січні 1920 року, і йому було присвоєно ім’я видатного кооператора Михайла Туган- Барановського.

Становлення вищого кооперативного закладу освіти в Полтаві

Обгрунтована необхідність відкриття в Полтаві кооперативного інституту (ПКІ). Представлено інформацію про створення в Полтаві навчально-консультативного пункту (НКП) Львівського торгово-економічного інституту (ЛТЕІ) в 1961 році; перетворення його у факультет (1968 р.) і філіал ЛТЕІ (1970 р.). На фотографіях – діячі, які започаткували створення ПКІ, – завідувач НКП Анастасія Маслова, ректор ЛТЕІ Семен Сіденко, голова Правління Прлтавської обласної спілки споживчих товариств Микола Клименко та ін. Окремі фото присвячені будівництву інституту.

Інститут (1974-2001 рр.), Університет (2001 р.)

Представлено копії Постанов Уряду СРСР і Центроспілки про відкриття у Полтаві в 1974 році самостійного кооперативного інституту. Повідомляється про керівний склад інституту (ректора і проректорів) за 1974-2001 рр., розміщено портрети першого ректора ПКІ Михайла Діанича та проректорів – Валентини Плахотіної та Миколи Лебєдєва. На діаграмах показано зростання кількості викладачів та студентів, розвиток матеріально-технічної бази інституту.

На окремому стенді – фото другого ректора ПКІ Віктора Дорохіна, проректорів Валентини Косаріної, Сергія Ніколенка, Петра Балабана, Ірини Маркіної, Віктора Артеменка, Алли Максименко – команди, під керівництвом якої досягнуто перетворення інституту в університет. На окремих плакатах вказано основні віхи в історії інституту на шляху до його реорганізації та складові успішного перетворення інституту в університет. Також вказано основні структурні підрозділи Полтавського університету споживчої кооперації України. Серед експонатів розділу – дипломи міжнародних виставок навчальних закладів, публікації про університет.

Експозицію доповнює макет навчального закладу та студентських гуртожитків.

Студентське життя

На стендах представлено матеріали, що висвітлюють навчальний процес і дозвілля (відпочинок) студентів, участь їх в художній самодіяльності, спорті. Серед експонатів – нагороди (грамоти, кубки) за досягнення у спортивних змаганнях, а також програми концертів художнього колективу «Явір» та ін.

Історія факультетів та кафедр

Зосереджена інформація про заснування факультетів та найважливіші події у їх діяльності, про кафедри, що входять до складу факультетів, керівників факультетів факультетів і кафедр за весь період їх існування. Повідомляється про навчальні дисципліни кафедр, основні науково-дослідні роботи та публікації викладачів.

Також в екпозиції представлена інформація про заснування факультетів заочної форми навчання та факультетів Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації, дані про кількість студентів і слухачів, повідомляється про керівників факультетів. На стенді розміщені фотографії працівників факультетів та студентів.

Привітання та подарунки університету з нагоди ювілейних дат

Зосереджено вітальні листи та подарунки з нагоди ювілейних дат навчального закладу – вази, шкатулки, картини та ін. Серед експонатів – рушник від Сумської спілки споживчих товариств, портрет Т.Г. Шевченка – від кооператорів Черкаської області – земляків видатного поета.

Зовнішні зв’язки

Представлена інформація про співпрацю університету з іншими навчальними закладами споживчої кооперації України, об’єднаних у Полтавський навчальний комплекс Укоопспілки «Освіта». Повідомляється про членів цього об’єднаня та основні питання, що розглядалися на засіданнях Ради комплексу; про участь науково-педагогічних працівників університету в діяльності науково-методичної комісії з торгівлі Міністерства освіти і науки України. Висвітлена співпраця університету з виробництвом – організаціями споживчої кооперації, різними фірмами.

Фотографії, альбоми, книги та газетні публікації, що представлені в експозиції, свідчать про міжнародні зв’язки університету. Зокрема, представлена інформація про відвідання університету 5 червня 2002 року Президентом Європейської Ради (ICA) Ларсом Хілбомом.

Навчально-методична роботаНауково-дослідна робота

Представлена коротка хронологія розвитку навчально-методичної роботи та наукових досліджень. Повідомляється про науково-методичні та науково-теоретичні конференції, головні напрямки наукових досліджень університету. В експозиції є інформація про винахідників університету, представлені свідоцтва про винаходи, збірники наукових праць.

Бібліотека

«Дайте мені бібліотеку, і я побудую навколо неї університет» – писав Бенджамін Вілер, засновник Каліфорнійського університету. В ПУЕТ саме така бібліотека, без якої не може існувати справжній університет. В експозиції розділу йдеться про розвиток бібліотеки, збільшення книжкового фонду, вдосконалення роботи. Представлена інформація про видавничу діяльність університету, зосереджено окремі монографії, підручники, посібники, методичні розробки викладачів університету, в т.ч. видані його редакційно-видавничим відділом.

Ветерани війни й праці

Присвячений тим працівникам університету, яким у роки своєї юності довелося брати участь у  Великій Вітчизняній війні, трудитися в тилу. На стенді представлені списки і фотографії ветеранів, короткі біографічні нариси про окремих учасників бойових дій. В експозиції розділу зосереджено публікації в пресі про ветеранів війни – працівників університету. Зокрема, книга пам’яті «1941-1945. Вони захищали Вітчизну». В експозиції розділу також представлено подарунок музею – книгу колишнього професора університету Анатолія Ванукевича «Всё это было, было… Воспоминания бывшего узника фашизма. 1941-1945 гг.», яку він видав у Москві в 2001 році.

Відзиви перших відвідувачів музею

Перша академічна група, яка відвідала музей історії університету:

Ми, студенти групи ТКМ-11 з великою цікавістю та любов’ю відвідали музей історії університету. Музей нам дуже сподобався. Дякуємо ректорату за підтримку ідеї створення музею. Бажаємо музею процвітання та розширення експозиції.
21.05.2004 р.

Від імені групи Ф-13 висловлюємо велику подяку за створення Музею історії ПУСКУ всім тим, хто приймав участь у цьому грандіозному проекті. Дійсно, ті люди, які приймали участь у створенні цього музею, можуть вважатися гордістю нашого університету.
23.05.2004 р.

Студенты-выпускники товароведного факультета 1979 года выпуска благодарны за создание Музея истории института, благодарны за память о выпускниках прошлых лет! Жить и процветать институту (Университету), а особенно товароведному факультету!
29.05.2004 р.

З великим задоволенням відвідали Музей історії університету. Ми горді за те, що навчаємося в такому університеті. Найбільше нам сподобався макет нашого університету та студентського містечка. Шкода, що новий запланований корпус не був збудований.
Студенти академічної групи ТКД-33і.
24.11.2004 р.

Студенты группы ОА-11 выражают благодарность создателям музея за доступную информацию об истории нашего университета. Желаем, чтобы коллекция достижений постоянно пополнялась. Желаем ректору и всему педагогическому коллективу успехов в работе, вдохновения и личного счастья. В день святого Валентина желаем, чтобы любовь всегда царила в стенах этого университета и не мешала учёбе студентов.
14.02.2005 р.

Благодарим сотрудников университета и тех людей, которые собственными усилиями сделали красивый и интересный музей университета. Здесь мы узнали очень много об истории университета и о тех людях, которые делают эту историю. Всем огромное спасибо!
Академическая группа ОА-13.
15.02.2005 р.