Наукові праці співробітників кафедри

          

  1. Лозова О. В. Методологічні аспекти дослідження  сутності та призначення соціальної держави / О. В. Лозова // Економічний простір. Зб. наук. праць. – 2009. – №32. – С. 125-132.
  2. Похилюк В. В. Економічна безпека країни в епоху глобалізації / В. В. Похилюк // Вісник КНТЕУ. – 2009. – № 5. – с. 18-25
  3. Лозова О. В. Теоретико–методологічні засади прогнозування соціального розвитку / О. В. Лозова // Інноваційна економіка. – 2011. – № 23. – С. 29-33.
  4. Похилюк В. В. Формування економічної стратегії розвитку держави в період реформ в умовах дотримання економічної безпеки / В. В. Похилюк // Торгівля і ринок України. – 2008. – Вип. 25. – С. 107-114.
  5. Кириченко Л. М. Методичні підходи щодо підвищення конкурентоспроможності підприємств / Л. М. Кириченко // Вісник Національного університету  водного господарства та природокористування Зб. наук. праць. – 2009. – Вип.1 (45). – С. 97-102. – (секція «Економіка»)
  6. Бєлов О. В. Методичні підходи до оцінки рівня конкурентоспроможності торгівельного підприємства / О. В. Бєлов, Л М. Кириченко // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2011. –Спецвипуск 33,  Ч. 1. – с. 18- 25. – (Серія «Економіка).
  7. Кушнір Л. Л. Гносеологія ресурсів в економіці, її еволюція і сучасний концепт / Л. Л. Кушнір // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2011. – № 3 (57). – С. 308-313
  8. Шаповалов В. О. Економетрична оцінка впливу національного ринку акцій на економічне зростання / В. О. Шаповалов // Економічний простір : зб. наук. пр. – Д. : ПДАБА, 2011. – № 55. – С. 139–149.
  9. Шаповалов В. О. Сучасний стан акціонерного сектора України і шляхи його поліпшення / В. О. Шаповалов // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 11 (65). – С. 54–62.
  10. Ніколенко С. С. Трансформація підприємств торгівлі в умовах світової фінансової кризи / С. С. Ніколенко // Економіка Криму. – 2010. – № 1. – с. 94-97.