Склад кафедри

          

Прізвище, Ім’я, По-батькові:
Ніколенко Сергій Степанович

Коротка біографічна довідка
У 1976 р. закінчив з відзнакою Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю «Економіка торгівлі» та здобув кваліфікацію економіста. У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Модифікація дії закону вартості в умовах державно-монополістичного капіталізму» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. У 1994 році захистив докторську дисертацію на тему «Товарне виробництво і закон вартості в сучасній високо розвинутій економіці (питання теорії та методології)» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. У 1996 р. отримав вчене звання професора кафедри політичної економії.

Науковий ступінь, вчене звання:
доктор економічних наук (1994 р.)
професор (1996 р.)

Посада:
професор, завідувач кафедри економічної теорії та прикладної економіки

Основні дисципліни:
політична економія, макроекономіка, мікроекономіка, економічна теорія, історія економіки та економічної думки, інституційна економіка.

Наукові інтереси:
методологічні проблеми сучасної економічної теорії, інституційний розвиток, господарсько-політичний механізм

Підготовка наукових кадрів:
підготовлено під науковим керівництвом 19 кандидатів наук

Нагороди:
Грамота Верховної Ради України

Членство в професійних організаціях (спецрадах): 
член спеціалізованої вченої ради Д 26.006.01 ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
член спеціалізованої вченої ради Д 44.877.02 Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Робота в редколегіях наукових журналів:
член редколегії журналу «Економічна теорія»
член редколегії журналу «НВ ПУЕТ. Серія «Економічні науки»

E-mail:
s.nikolenko55@gmail.com

Телефон:
0503053232 (за бажанням)

Публікації:

Прізвище, Ім’я, По-батькові:
Пантелеймоненко Андрій Олексійович

Коротка біографічна довідка
У 1986 р. закінчив Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка за спеціальністю «Історія та суспільствознавство» і здобув кваліфікацію вчителя. У 1995 р. захистив дисертацію «Сільськогосподарські товариства України: зародження, основні напрями діяльності і значення (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.01.04 – економічна історія та історія економічної думки. У 2009 році захистив докторську дисертацію на тему «Становлення і розвиток кооперативних організацій аграрного сектору України (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.) зі спеціальності  08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. 2012 р.  отримав вчене звання професора.

Науковий ступінь, вчене звання:
доктор економічних наук (2009 р.)
професор кафедри грошового обігу і кредиту (2012 р.)

Посада:
професор кафедри економічної теорії та прикладної економіки

Основні дисципліни:
«Теорія та історія кооперації», «Кредитна кооперація», «Споживча кооперація», «Історія економіки та економічної думки».

Наукові інтереси:
Становлення та розвиток кооперативних організацій в Україні і світі

Підготовка наукових кадрів:
Підготував 6 кандидатів економічних наук

Членство в професійних організаціях (спецрадах): 
ПУЕТ (спеціальність  08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки) та Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (спеціальність 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки)

Робота в редколегіях наукових журналів:
Науковий вісник ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

E-mail:
panandriy@ukr.net

Телефон:
0509423619

Публікації:

 

Прізвище, Ім’я, По-батькові:
Похилюк Василь Вікторович

Коротка біографічна довідка
У 1971 р. закінчив Уманський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Фізика і математика» та здобув кваліфікацію «Учитель фізики і математики». У 1977 році закінчив вищий політичний навчальний заклад при ЦК ВЛКСМ за напрямком підготовки «Політична економія». Одночасно у 1977 році закінчив спеціальний  факультет Рязанського вищого  військового десантного училища. У 1999 році закінчив Полтавський університет споживчої кооперації України за напрямком підготовки «Фінанси». У 2000 р. захистив дисертацію «Державне регулювання економiки та дiя вмонтованих стабiлiзаторiв в умовах ринку» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія. У 2004 р. отримав вчене звання доцента кафедри Економічної теорії.

Науковий ступінь, вчене звання:
Кандидат економічних наук (2000 р.),
доцент кафедри економічної теорії та прикладної економіки (2004 р.).

Посада:
Доцент кафедри економічної теорії та прикладної економіки.

Основні дисципліни:
Економічна теорія, Політична економія, Макроекономіка

Наукові інтереси:
Інституційні засади економічної безпеки в транзитивній економіці.

Нагороди:

 • Відзнака міського голови м. Полтави І-го ступеня – 2006 рік. 
  Почесна грамота Центральної виборчої комісії України – 2007 рік.
  Памятна медаль «За працю в освіті»  з нагоди 200-річчя від дня народження М.В. Гоголя. – 2009 рік.
  Почесна грамота Полтавської обласної Ради – 2010 рік.
  Подяка міського голови м. Полтави – 2010 рік.

E-mail:
nasarij06@mail.ru

Телефон:
0955-600-954

Публікації:
в депозитарії ПУЕТ.
В т .ч.

 1. Монографія: «Держава в транзитивній економіці: регулювання економіки, аналіз та стан економічної безпеки» - Полтава: РВВ ПУСКУ. 2008. 405 с.
 2. Монографія: «Економічна безпека України: інституційні аспекти, стан і тенденції розвитку» - Полтава: Фірма «Техсервіс» - 2013. – 420 с.

 

Прізвище, Ім’я, По-батькові:
Кушнір Леонід Леонідович

Коротка біографічна довідка
У 1991 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Географія» та здобув кваліфікацію «Географ. Географ-краєзнавець. Викладач». У 2002 р. захистив дисертацію на тему «Регіоналізація економічних процесів як закономірність розвитку ринкового господарства» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.01.01 – економічна теорія. У 2005 р. отримав вчене звання доцента кафедри політекономії.

Науковий ступінь, вчене звання:
Кандидат економічних наук (2002 р.),
доцент кафедри економічної теорії та прикладної економіки (2005 р.).

Посада:
Доцент кафедри економічної теорії та прикладної економіки.

Основні дисципліни:
Національна економіка, мікроекономіка, економічна теорія.

Наукові інтереси:
Державна політика у сфері ресурсного забезпечення національної економіки, теорія сталого розвитку.

E-mail:
llkushnir@mail.ru

Публікації:
в репозитарії ПУЕТ

Прізвище, Ім’я, По-батькові:
Дзеверіна Каріна Сергіївна

Коротка біографічна довідка
У 1998 р. закінчила Полтавський  ДЕРЖАВНИЙ технічний університет ім. Ю.Кондратюка за спеціальністю «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання» та здобула кваліфікацію спеціаліста інженера-механіка. У 2000 р. закінчила Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію спеціаліста економіст-фінансист. У 2014 р. захистила дисертацію на тему «Інституційний механізм регулювання державної власності в економіці України» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.  

Науковий ступінь, вчене звання:
кандидат економічних наук (2015 р.)

Посада:
Доцент кафедри економічної теорії та прикладної економіки

Основні дисципліни:
макроекономіка,  економічна теорія

Наукові інтереси:
інституційний розвиток національної економіки

E-mail:
karina.dzeverina@mail.ru

Телефон:
0663737415  

Публікації:
в репозитарії ПУЕТ

Прізвище, Ім’я, По-батькові:
Кириченко Людмила Миколаївна

Коротка біографічна довідка
У 2003 р. закінчила Полтавський університет споживчої кооперації України і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту підприємницької діяльності.

Працює над дисертацією на тему «Формування механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі продовольчими товарами» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Посада:
асистент кафедри економічної теорії та прикладної економіки

Основні дисципліни:
макроекономіка, мікроекономіка, економічна теорія, історія економіки та економічної думки.

Наукові інтереси:
конкурентоспроможність підприємств, роздрібна торгівля продовольчих товарів

E-mail:
Kuruchenko7@mail.ru

Телефон:
0951783772

Публікації:

Прізвище, Ім’я, По-батькові:
Бодня Тетяна Олександрівна

Коротка біографічна довідка
У 2006 р. закінчила Полтавський університет споживчої кооперації України і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту організацій.

Працює над дисертацією на тему «Державне регулювання зайнятості людських ресурсів в національній економіці України» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.      

Посада:
асистент кафедри економічної теорії та прикладної економіки

Основні дисципліни:
Політична економія, макроекономіка, мікроекономіка, економічна теорія, історія економіки та економічної думки.

Наукові інтереси:
Державне регулювання зайнятості, національна економіка

E-mail:
bodnja777@gmail.com

Телефон:
0661981877

Публікації:

Прізвище, Ім’я, По-батькові:
Шаповалов Віталій Олегович

Коротка біографічна довідка
У 2001 р. закінчив Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю «Фінанси» та здобув кваліфікацію магістра з фінансового менеджменту. У 2012 р. захистив дисертацію на тему «Державне регулювання розвитком акціонерного сектора національної економіки України» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. У 2016 році отримав вчене звання доцента кафедри економічної теорії та прикладної економіки.

Науковий ступінь, вчене звання:
кандидат економічних наук (2012 р.)
доцент кафедри економічної теорії та прикладної економіки (2016 р.)

Посада:
доцент, заступник завідувача кафедри економічної теорії та прикладної економіки

Основні дисципліни:
макроекономіка, мікроекономіка, економічна теорія, історія економіки та економічної думки, інституційна економіка.

Наукові інтереси:
інституційний розвиток, акціонерний сектор

E-mail:
shapovalov79@mail.ru

Телефон:
0503052362 (за бажанням)

Публікації:

Прізвище, Ім’я, По-батькові:
Лозова Оксана Василівна

Коротка біографічна довідка
У 2006 р. закінчила Полтавський університет економіки і торгівлі за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку. У 2014 р. захистила дисертацію на тему «Прогнозування та оцінювання соціально-економічного розвитку національної економіки України» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. У 2015 році здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій».

Науковий ступінь, вчене звання:
кандидат економічних наук (2014 р.)

Посада:
доцент кафедри економічної теорії та прикладної економіки

Основні дисципліни:
сучасні економічні теорії, макроекономіка, мікроекономіка.

Наукові інтереси:
національна економіка, інтелектуальний потенціал

E-mail:
oksana_lozova@ukr.net

Телефон:
0504040570 (за бажанням)

Публікації:

Прізвище, Ім’я, По-батькові:
Горбенко Анна Сергіївна

Коротка біографічна довідка
У 2012 р. закінчила Полтавський університет економіки і торгівлі за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобув кваліфікацію магістра з економіки підприємства.

Посада:
старший лаборант кафедри економічної теорії та прикладної економіки

Наукові інтереси:
Чинники мотивації у підвищенні ефективності інноваційної діяльності підприємства

E-mail:
a.s.gorbenko@mail.ru

Телефон:
0500663122